6/6 Kultur på väg i samarbete med MHRF

Kultur på väg sker 6 juni i hela landet. Det är en gemensam veteran dag där vi alla kan vara med och visa upp vårt kulturarv.
I år hade vi ca: 30 ekipage bestående av traktorer, bilar, mc, mopeder samt en lastbil som deltog på våran lilla runda på ca 1 mil på varierande vägar. Vi startade på Torstorp gård och avslutade på Påbo fritidsgård. Där grill och kaffeservering fanns att tillgå till självkostnadspris. Samt att det gavs möjlighet att beskåda varandras fordon å lite erfarenhetsutbyte.

Vi har funderingar på att nästa år göra olika slingor för olika fordon…vi får se vad styrelsen orkar med att planera samt får för hjälp av medlemmarna i klubben.

Torstorp gård, Svenljunga
Torstorp gård, Svenljunga

6-juni-traktorer

6-juni-glidarbil

6-juni-van

6-juni-gammelbil

Per-Åke & Margareta med sin "pärla"
Per-Åke & Margareta med sin ”pärla”
Aj då. ljuset hade vist stått på...tur att det finns vänner och startkablar.
Aj då. ljuset hade vist stått på…tur att det finns vänner och startkablar.

6-juni-mopeder

6-juni-mc

Det var naturligtvis öppet för vem som helst att bara komma och titta på våra fordon och på oss förare med för den delen om nu någon tycka sig det vara trevligt...
Det var naturligtvis öppet för vem som helst att bara komma och titta på våra fordon och på oss förare med för den delen om nu någon tycka sig det vara trevligt…

6-juni-traktorpark

Anneli stod fullt redo när vi kom så alla hungriga magar kunde mättas...
Anneli stod fullt redo när vi kom så alla hungriga magar kunde mättas…
Ordförande fick ta över grillniingen tillsammans med kassör och ledamot så Anneli fick lite kaffepaus...
Ordförande fick ta över grillningen tillsammans med kassör och ledamot så Anneli fick lite kaffepaus…
Dagen till ära bestod av sol och värme så gemenskapen i trädgården på Påbo fritidsgård var uppskattad.
Dagen till ära bestod av sol och värme så gemenskapen i trädgården på Påbo fritidsgård var uppskattad.