Ordförande under åren 2010 och framåt

2010-2013 Kalle Pettersson, Holsljunga

2013-            Thomas Persson, Östra Frölunda