Om KMV

Kinds MotorVeteraner började med att vi var några traktorentusiaster med intresse även för andra motorer och övrig kuriosa. Vi träffades då och då för olika aktiviteter. Vi hade flera gånger talat om att bilda en klubb men inte tagit tag i det. I mars 2010 bestämde vi oss för att arrangera en bussresa till Munktellmuseet i Eskilstuna. Vi fick 25 deltagare! Det var en mycket uppskattad resa som gav energi till att starta föreningen.

Söndag den 11 april 2010 kallade vi till vårt första årsmöte i Östra Frölunda. Det var ett 20-tal som kom och på detta möte fick föreningen 18 medlemmar. Den 31 december 2011 hade vi ökat medlemsantalet till 49 medlemmar… idag är vi strax över 100 medlemmar. Vi har som mål att utveckla intresset i att hålla liv i gammal kuriosa, genom träffar och aktiviteter, där vi kan ha erfarenhetsutbyte och trevlig samvaro. Föreningen skall ej äga eller förvalta egendom/föremål utan det gör medlemmarna. Man måste inte själv som medlem äga något föremål. Intresset är det viktigaste. Alla som vill dela vårt intresse är välkomna att vara med.

Postadress
c/o Thomas Persson
Skogsborgsvägen 3 512 63 Östra Frölunda

Org.nr: 802452-3642 Bankgiro: 415-0256

Styrelsen 2020

Ordförande
Thomas Persson Ö Frölunda
070-57 70 996

Vice ordförande
Lars Persson, Holsljunga

Sekreterare
Annelie Persson, Ö Frölunda

Kassör
Bo Persson, Ö Frölunda
070-54 26 825

Researrangörer/ledamot
Carina Holmin, Holsljunga

Ledamöter
Mattias Karlsson, Svenljunga
Johan Andersson, Håcksvik

Ersättare
Bernt Andersson, Håcksvik

Revisorer 
Åke Johansson, Erik W Liljerup, Holsljunga

Valberedning
Karl-Erik Karlsson, Ö Frölunda (sammankallande)
Per-Åke Pettersson, Ö Frölunda
Ulf Jakobsson, Överlida

 

MHRF Kontaktperson

Carina Holmin, Holsljunga

MHRF försäkringen
Besiktningsmän:
* Per-Åke Peterson, (försäkringsansvarig) Ö Frölunda 0325-301 11
* Thomas Persson, Ö Frölunda
070-57 70 996
* Bernt Andersson, Håcksvik
070-25 90 696
* Ulf Tranefors Gustafsson, Tranemo 0325-700 22

Webmaster
Leif Johansson, Holsljunga

Hemsidesansvariga
Carina Holmin, Holsljunga
Per-Åke Peterson Hid, Ö Frölunda

Facebook & Instagram
Mattias Karlsson, Svenljunga