11/5 Vårplöjning i Hid

12 ekipage deltog och det var sammanlagt 22 skär i jorden. Å naturligtvis hade vi vår grill med oss så alla magar kunde mättas.
vallen-1

vallen-2
Några tyckte det var lite långt och kyligt att åka traktor hemifrån så då tog man andra transportsätt tillväga.

vallen-3

vallen-3a

vallen-4

vallen-5

vallen-6

vallen-7

vallen-8

vallen-9

 

 

vallen-12

vallen-13

vallen-14

vallen-11

vallen-10